КОІПОПК

↑ Повернутись до Дистанційні курси

Print this Сторінка

Заступники директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти

ПЕРЕДМОВАzast_z_VR

Навіщо вивчати курс?

  Підвищення фахової кваліфікації ЗВР за дистанційною формою навчання:

 • удосконалити знання ЗВР про виховну систему школи, систему виховної роботи, з теорії і методики виховної роботи, її зміст, методи та форми організації;
 • сформувати навички цілеспрямованої самостійної роботи з інформаційними ресурсами

Мета курсу

 • підвищення рівня педагогічної майстерності заступників директорів шкіл з виховної роботи;
 • поглиблення професійних знань та вмінь ЗВР,
 • приведення професійної компетентності ЗВР у відповідність з визначеними завданнями освіти і виховання, підвищення управлінського, інтелектуального й загальнокультурного рівня.

Що дізнаються та чому навчаться слухачі?

 Слухачі будуть знати:

 • основні теоретичні положення сучасної педагогічної науки, сутність виховної системи школи, зміст, напрями. методи та форми організації виховної роботи;
 •  сучасні виховні технології, сутність та зміст методичної роботи з класними керівниками;
 •  методи соціально-педагогічних досліджень;
 •  методику проведення та аналізу педагогічної ради, виховної справи, організації системи виховної роботи в школі;
 • сутність, види та критерії оцінювання передового педагогічного досвіду;
 • алгоритм узагальнення та оформлення власного досвіду та досвіду роботи класних керівників, вихователів.

Слухачі будуть вміти:

 • впроваджувати ідеї перспективного педагогічного досвіду в практичній діяльності;
 • аналізувати та узагальнювати власний досвід та досвід роботи класних керівників;
 • ефективно використовувати досягнення психолого-педагогічних наук у практичній діяльності;
 • розробляти методичні рекомендації та матеріали щодо організації виховної роботи з учнями в позакласний час;
 • створювати умови для самопізнання, самореалізації та самоствердження особистості дитини;
 • організовувати систему гурткової та клубної роботи в школі;
 • готувати й проводити педагогічні ради з проблем виховної роботи;
 • організовувати співробітництво з позашкільними установами, громадськими об’єднаннями та організаціями, підприємствами, що сприяють соціальному становленню дітей;
 • забезпечувати організацію системи дозвілля з дітьми та підлітками, в тому числі – з девіантною поведінкою.

Терміни навчання

 Дистанційний курс підвищення  кваліфікації заступників директорів шкіл з виховної роботи (далі – ЗВР) розрахований на 6 місяців і проходить в три етапи: очний, дистанційний, очний.

Користувачами дистанційного курсу можуть бути:
заступники директорів шкіл з виховної роботи Київської області та інших регіонів України.

Що необхідно для участі в курсі?

 Під час роботи з даним курсом необхідно мати:

 • навички роботи в Інтернет, з електронною поштою;
 • можливість працювати в Інтернет протягом 4-6 годин на тиждень;
 • власну поштову скриньку.

——————————————————————————–
Також до вашого відома: