КОІПОПК

↑ Повернутись до 3. Дистанційне навчання

Print this Сторінка

Відділ дистанційної освіти

 

image001 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІВ image002

   Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені.

Всякий, хто бажає до них залучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власною напругою та бажанням!!!

Адольф Дістервег

Дистанцiйне навчання – це нова органiзацiя навчального процесу, яка базується на принципах самостiйного навчання. Середовище навчання характеризується тим, що учасники навчального процесу вiддаленi в просторi та часi, але водночас вони мають можливiсть у будь-яку хвилину пiдтримувати дiалог за допомогою засобiв телекомунiкацiй.

Дистанційне навчання в силу своєї специфіки має багато переваг порівняно з традиційними формами навчання. Сучасний навчальний заклад має використовувати всі переваги дистанційного навчання як найважливішого фактора рівного доступу до якісної освіти.

Переваги дистанційного навчання

 • це економічно: не вимагає значних часових та матеріальних витрат;
 • це комфортно: навчатись можна з будь-якого місця;
 • це раціонально: достатньо мати комп`ютер і доступ до мережі Інтернет
 • це мобільно: ви самі встановлюєте графік занять, темп навчання;
 • це індивідуально: викладачі приділяють увагу кожному;
 • це доступно: доступ до навчальних матеріалів відкривається відразу ж після реєстрації;
 • це об’єктивно: виключається можливість суб’єктивної оцінки.

Необхідні умови для дистанційного навчання

 • доступ до комп’ютера/ноутбука;
 • вихід до мережі Internet;
 • бажання навчатися;
 • вміння працювати самостійно.

 

Навчаючись дистанційно Ви маєте можливість підвищити кваліфікацію за такими

фаховими програмами

 

Етапи проходження курсів підвищення фахової кваліфікації

Мета, завдання та зміст навчання за дистанційною формою викладено у Положенні про організацію дистанційного навчання у КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».

Навчання розраховано на 6 місяців і проходить в три етапи очний-дистанційний-очний. Для слухачів, які мають додаткові спеціальності проводиться проміжна сесія.Після закінчення курсів Ви отримаєте:
• знання – в цьому Вам допоможуть науково-педагогічні працівники нашого інституту;
• навички і досвід  самостійної роботи;
• підвищення фахової кваліфікації;
• посвідчення встановленого зразка.

Як стати слухачем курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання?

Навчання здійснюється відповідно до плану-графіка проходження курсів за дистанційною формою навчання, який сформовано відповідно до поданих заявок.

Педагогічні працівники з інших областей, які виявили бажання підвищити кваліфікацію за дистанційною формою навчання мають:

 • на адресу інституту Kyiv_academy@ukr.net та borbit_a@ukr.net надіслати клопотання управління/відділу освіти або заяву на ім`я ректора інституту (зразок заяви додається);
 • після отримання позитивної відповіді, зв’язатись з бухгалтерією інституту (4563) 5-04-32, з’ясувати питання оплати та оформлення відповідних документів. Оплата здійснюється в будь-якому банку.
  Якщо оплату здійснює фізична особа, то необхідно зазначити домашню адресу (повністю: індекс, область, місто (район), вулиця, будинок, № телефону) та надіслати ксерокопію ідентифікаційного коду.
  Якщо оплату здійснює установа, то необхідно подати реквізити цієї установи. На подані адреси надсилається договір на оплату (для установ додається акт виконаних робіт);
 • на адресу завідувача відділу дистанційної освіти Борбіт А.В. borbit_a@ukr.net надіслати копію квитанції та копію диплому про закінчення вищого навчального закладу.

 

 image004РАЙОННІ ТА МІСЬКІ ЦЕНТРИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 Згідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України 25.04.2013 р. № 466  в Київській області створено районні та міські центри дистанційного навчання.

Дані центри  функціонують на базі регіональних методичних служб та навчальних закладів освіти.

Діяльність центрів спрямована на формування системи дистанційної післядипломної педагогічної освіти регіонів.

Мета створення центрів: забезпечення широкого доступу педагогів та учнів до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж, створення умов для безперервного й додаткового навчання педагогів регіону.

З проблем організації та змісту підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання підготовлено 109 тьюторів.

image005Контактна інформація

Адреса: 09107, Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 37;
Факс: 0(4563) 5-04-24
Телефони:
0(4563) 5-04-32 – бухгалтерія
0(4563) 5-04-42 – факультет підвищення кваліфікації (завідувач навчальним відділом Майборода Зінаїда Яківна)
0(4563) 5-12-41  – відділ дистанційної освіти
Контактні особи:
Борбіт Алла Вікторівна, завідувач відділу дистанційної освіти,

e-mail: borbit_a@ukr.net