КОІПОПК

↑ Повернутись до Кафедри

Print this Сторінка

Кафедра суспільно-гуманітарної освіти

Кафедра суспільно-гуманітарної освіти є структурним підрозділом  Комунального навчального закладу Київської обласної ради ”Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”. На кафедрі працює 14 науково-педагогічних працівників:

  • доценти,
  • 5 старших викладачів,
  • 5 викладачів.

Кафедра координує діяльність таких відділів:

Керівником кафедри є кандидат педагогічних наук, доцент Ковальова Світлана Василівна.

Мета роботи кафедри полягає у створенні оптимальних сприятливих умов для безперервного особистісного, професійного та культурологічного розвитку педагогічних,  науково-педагогічних, керівних та інших працівників навчальних закладів, вдосконаленні якості змісту та організації  інноваційного педагогічного процесу, сприянні  впровадженню ідей науки, результатів проектної діяльності в освітню практику, активізації творчого пошуку фахівців, зумовленого гуманістичним характером освіти, пріоритетом загальнолюдських і національних цінностей, відповідно до сучасних вимог суспільства та потреб ринку праці.

Основними напрямами діяльності кафедри є :

  • навчально-виховна робота;
  • методична робота;
  • наукова робота;
  • організаційна робота;
  • міжнародна діяльність.

Збагачуючи й оновлюючи теорію і практику неперервної освіти, здійснюючи внесок у розвиток регіональної системи освіти, науково-педагогічний колектив кафедри  філологічного, суспільно-гуманітарного та мистецького профілю працює над загальною темою науково-дослідної роботи, яка пов’язана із теорією і методикою навчання і розвитку фахівців в умовах неперервної освіти.

 

Ковальова Світлана Василівна, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22 (з’єднати з   абонентом 105)
електронна адреса: kov_svit17@ukr.net.

Тема дисертаційного дослідження: “Розвиток творчої активності вчителів музичного мистецтва в системі підвищення кваліфікації” (13.00-04 – теорія і методика професійної освіти).

Коло наукових і професійних інтересів. Сучасні проблеми освіти дорослих: теорія, методика, досвід. Методологія наукового дослідження. Модернізація змісту мистецької освіти в умовах викликів XXI століття. Теорія і методика професійної мистецької освіти. Педагогіка мистецтва як педагогіка духовності. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін. Інноваційний художньо-педагогічний процес та новітні технології організації професійного навчання. Музикотерапевтичні здоров’язберігаючі технології у формуванні ключових компетентностей. Культурологія освіти (освіта як складова культури, соціокультурний феномен). Психологія музичної діяльності та художньої творчості. Мистецтво організації та проведення тренінгу. Портфоліо викладача

 

benderec Бендерець Наталія Миколаївна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22
електронна адреса: bnataly@ukr.net.

Тема дисертаційного дослідження:“Розвиток педагогічної майстерності вчителів у процесі підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання” (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Коло наукових і професійних інтересів. Теорія і методика викладання англійської мови. Використання Інтернет-форуму та новітні технології організації професійного навчання. Мистецтво організації та проведення уроків іноземної мови. Використання наукоємних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес. Актуальні проблеми підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Організаційно-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності вчителів в умовах дистанційного навчання. Освіта протягом життя: європейські орієнтири та регіональні пріоритети. Методологія і методика використання інформаційних і комунікаційних технологій в освіті. Застосування ІКТ у системі післядипломної освіти. Використання інформаційних технологій на заняттях англійської мови. Міжнародні освітні проекти та програми. Міжнародне партнерство закладу освіти. Портфоліо викладача

 

Мірошник Світлана Іванівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.
Контактна інформація:
робочий телефон: 0(463) 5-04-22 (з’єднати 105)
електронна адреса: svitlana.mir64@gmail.com
Тема дисертаційного дослідження:
“Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури” (13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література).
Коло наукових і професійних інтересів. Методика навчання української мови і літератури; сучасні підходи до навчання учнів; тестова діагностика навчальних досягнень учнів; основи наукових досліджень учнів; комунікативна компетентність педагогічного працівника; формування громадянських компетентностей. Портфоліо викладача
Плівачук Катерина Володимирівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:
робочий телефон: 04-63-5-04-22 (з’єднати з абонентом 105)
електронна адреса: ekaterinaplivachuk@mail.ru

Тема дисертаційного дослідження: “Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості в закладах нового типу ” (Теорія та історія педагогіки – 13.00-01)

 

Коло наукових і професійних інтересів. Сучасні проблеми  педагогіки. Методологія наукового дослідження. Теорія і методика викладання філологічних дисциплін.  Новітні технології організації навчання.  Українознавство та краєзнавство. Робота з обдарованою молоддю. Портфоліо викладача
Загурська Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри, кандидат філософських наук.

Контактна інформація:
мобільний телефон: 09721186342
електронна адреса: Zagurskasm@ukr.net

Тема дисертаційного дослідження: «Феномен владних комунікацій у гендерному контексті»

Коло наукових і професійних інтересів: соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі; лідерство як фактор суспільного розвитку; формування гендерної культури як складова демократичного громадянського суспільства. Портфоліо викладача

 

Химера Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:
мобільний телефон: тел.0975454800
eлектронна адреса: h_n@ukr.net

Коло наукових і професійних інтересів. Працює над проблемою забезпечення наукового і методичного супроводу викладання світової літератури в умовах модернізації освіти. Результатом цієї самоосвітньої діяльності є розробки, які отримали схвалення науково-методичної ради з питань освіти і науки для надання відповідного грифу Міністерства освіти і науки України. Портфоліо викладача

 

Скрипчук Наталія Володимирівна, 

Контактна інформація:

електронна адреса: natali_skripchuk@ukr.net

Коло наукових і професійних інтересів. Портфоліо викладача
krupa Крупа Альона Валеріївна, викладач кафедри

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-41 (з’єднати 114)
електронна адреса: alyona_0711@ukr.net

.Тема науково-дослідної роботи: «Теоретико-методичні засади професійної підготовки вчителів іноземних мов».

Коло наукових і професійних інтересів. Сучасні проблеми освіти дорослих: теорія, методика, досвід. Модернізація змісту іншомовної освіти в Україні. Теорія і методика викладання англійської мови. Новітні технології організації навчання. Планування сучасного заняття англійської мови. Міжнародні освітні програми. Портфоліо викладача

 

Кушнір Ярослава Анатоліївна, викладач кафедри

Контактна інформація:
телефон:
електронна адреса: mizhnarodni1@ukr.net

Коло наукових інтересів:  Портфоліо викладача

 

  Логімахова Оксана Анатоліївна, викладач кафедри

Контактна інформація:
робочий телефон:
електронна адреса:

Коло наукових і професійних інтересів. Портфоліо викладача

 

Кірнасовська Розалія Вільгельмівна, викладач кафедри.

Контактна інформація:
робочий телефон:
електронна адреса: rozalia-roza1959@ukr.net

Коло наукових інтересів: . Портфоліо викладача