КОІПОПК

Print this Сторінка

Міжнародні моніторингові дослідження

pisa_2018 PISA-2021Програма міжнародного оцінювання учнів 

 

3 грудня об 11 годині за київським часом Україна, одночасно з 80 країнами світу,  отримала результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, що дозволить порівняти національну освітню систему з системами країн, що за розмірами, економічним потенціалом та історичним досвідом подібні до України. Національний звіт за результатами PISA-2018 оприлюднюється синхронно з Міжнародним звітом ОЕСР за результатами PISA-2018.

Міжнародне дослідження якості освіти PISA, започатковане Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), є одним із найавторитетніших джерел інформації про середню освіту у світі. На сьогодні в дослідженні беруть участь понад 80 країн / економік. Їхні урядовці довіряють результатам PISA і використовують їх для прийняття обґрунтованих політичних рішень у галузі освіти. Україна долучилася до PISA в циклі 2018 року.

У квітні – травні 2018 року 5998 українських 15-річних підлітків, які представляли 315388 учнів /студентів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, закладів професійно-технічної освіти,  складали 2-годиннний тест із читання, математики й природничо-наукових дисциплін і заповнювали анкети.

У Національному звіті за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 представлено детальну інформацію про результати навчальних досягнень українських 15-річних підлітків у таких галузях, як читання, математика та природничо-наукові дисципліни, станом на 2018 рік, а також про ті чинники, від яких залежить рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності українських учнів / студентів.

З огляду на те, що провідною галуззю PISA-2018 було читання, у звіті особливу увагу зосереджено на тому, що саме читають українські учні / студенти, які викладацькі практики найпосутніше впливають на формування читацької грамотності. Крім того, у звіті на підставі аналізу результатів України в PISA-2018 й дієвих міжнародних практик окреслено конкретні пропозиції щодо політик, реалізація яких має сприяти зменшенню розриву в навчальних досягненнях українських учнів / студентів різних категорій і забезпечити підвищення якості загальної середньої освіти в Україні загалом.

Із публікацією звіту за результатами PISA-2018 робота, навіть у межах циклу PISA-2018, не завершується. Навпаки, змістовна робота тільки починається – робота з удосконалення вітчизняної системи освіти на компетентнісних засадах і принципах рівних можливостей для всіх учнів.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти 

(матеріал взято із офіційного сайту)

 

Україна у 2018 році вперше взяла участь у Програмі міжнародного оцінювання учнів PISA, яке проводиться під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Дослідження має на меті визначити, наскільки учень зможе використовувати знання і уміння, отримані в школі, за можливих життєвих труднощів і викликів, протистояти яким ці знання й уміння зможуть допомогти. Отже, PISA має на меті визначити, наскільки в учнів розвинена здатність:

до читання, розуміння й інтерпретації різноманітних текстів, з якими вони матимуть справу в повсякденному житті;

– до використання знань і умінь з математики у подоланні різноманітних життєвих викликів і проблем, пов’язаних із математикою;

– до використання знань і умінь з природничих наук для розв’язання різноманітних життєвих проблем, пов’язаних із певними науковими ситуаціями.

Варто зазначити, що дослідження зосереджується не на знанні програмного матеріалу, а на усвідомленні загальних принципів та ідей наукової теорії, здатності до використання отриманих у школі знань і умінь у реальних життєвих ситуаціях.

PISA також досліджує різноманітні аспекти життя учнів, які беруть участь у Програмі. Зібрані за допомогою опитування учнів дані допомагають аналітикам інтерпретувати результати Програми: простежити зв’язок між тим, як учні виконують завдання PISA, і різноманітними умовами їхнього життя і навчання. Ідеться про такі чинники, як міграційні процеси, гендерна політика, соціально-економічний стан, піклування і підтримка з боку батьків, навчання в ранньому дитинстві, мотивації до навчання, а також здатності регулювати свою власну навчальну поведінку, залучення до читання, інтерес до математики або задоволення від науки, повага до інших.

Крім того, PISA збирає інформацію про школи, у яких навчаються учні, залучені до тестування. Опитування адміністрацій шкіл та інших джерел, причетних до управління освітою, надають інформацію для аналізу отриманих учнями результатів в контексті рівня і якості викладання, навчання та організації шкіл, а саме про такі чинники, як, наприклад: кваліфікація вчителів, ефективно організовані навчальні плани, практики викладання, час на навчання та навчальні можливості як всередині школи, так і поза її межами, контроль якості шкільних процесів, їх моніторинг, лідерство та шкільне управління, залучення батьків до участі в шкільному житті, мікроклімат у школі, загальні цінності, очікування високих досягнень, взаємодія та взаємна підтримка, показники рівня відсіву в школах тощо.

Ця інформація необхідна для того, щоб провести детальне вивчення чинників, які зумовлюють відмінності в читацькій, математичній і природничій грамотності учнів 15-ти років як у межах країни, так і порівняно з іншими країнами.

У дослідженні 2018 року братиме участь близько 80 країн світу, серед яких буде й Україна. Основною предметною галуззю цього циклу стане читання.

Для країн-учасниць можливі дві форми участі – комп’ютерна і паперова. Україна братиме участь у паперовій версії, тому всі варіанти тестових буклетів та опитувальників будуть заповнюватися учнями вручну.

Шановні колеги!!!  Пропонуємо ознайомитись та використовувати у своїй діяльності.

Опубліковано посібники: «PISA: природничо-наукова грамотність», «PISA: читацька грамотність», «PISA: математична грамотність». У виданнях представлено резюме теоретичних та методологічних положень рамкових документів міжнародного моніторингового дослідження, розміщено окремі розділи із завданнями та характеристиками їх оцінювання.

Фахівці  Українського центру оцінювання якості освіти продовжують нас знайомити із результатами міжнародного дослідження.

Так, вони представили аналіз опитування щодо чинників, які впливають на вибір професії хлопцями та дівчатами у різних країнах.

На Вашу думку, атмосфера у класі сприяє навчальним досягненням учнів?

 

Одне з найважливіших завдань Програми міжнародного оцінювання учнів (PISA) – вивчення чинників, які впливають на  ефективність навчання. Саме тому дослідження не обмежується лише оцінюванням знань та умінь учнів, також вивчаються умови їхнього навчання. Для цього використовуються так звані контекстні анкети, які дають можливість зібрати різноманітні дані про учасників тестування: піклування про учнів і їхня підтримка батьками, навчання в ранньому дитинстві, скільки часу витрачають на читання тощо.

Проаналізувавши результати учнів за виконання тестів PISA і їхні відповіді на запитання анкет, фахівці ОЕСР дійшли висновку, що успішність дітей великою мірою залежить від підтримки батьків.

Пропонуємо ознайомитися із порадами для батьків, учителів, директорів шкіл й управлінців, напрацьованими експертами OECР. Ці поради допоможуть створити сприятливі умови для участі батьків в освітніх процесах із метою вдосконалення якості освіти дітей.

Текст дослідження про важливість участі батьків у навчанні дітей читайте за посиланням. Висновки дослідження ґрунтуються на даних PISA-2012.

Для мам і татусів

 • Говоріть і читайте зі своїми дітьми із перших днів їхнього життя.
 • Використовуйте такі способи спілкування, які мотивують ваших дітей доводити свою точку зору, наприклад, обговорюйте політичні й соціальні питання, книги, фільми, телевізійні програми тощо.
 • Виявляйте цікавість до того, що відбувається в школі, навіть коли в дитини все добре; беріть участь у різних шкільних заходах, спілкуйтеся з учителями дитини.
 • Запитуйте вчителів, чим Ви можете допомогти своїм дітям у навчанні.
 • Будьте прикладом для своїх дітей: читайте вдома, виявляйте зацікавленість в інтелектуальній діяльності.

Для учителів і шкіл

 • Формуйте у своїх учнів звичку до читання.
 • З’ясуйте, як саме можуть і хочуть долучитися до освітнього процесу батьки учнів, підтримайте їх у цьому.
 • Ініціюйте регулярне спілкування з усіма батьками, щоб вибудувати з ними партнерські стосунки, подумайте про різні способи взаємодії, телефонуйте їхнім батькам, не чекаючи, поки в учнів з’являться проблеми.
 • Намагайтеся урізноманітнити форми залучення батьків до навчальної діяльності, щоб задовольнити їхні інтереси з урахуванням можливостей  батьків щодо використання їхнього часу.
 • Надавайте вчителям можливість брати участь у різних заходах із їхнього професійного розвитку, що стосуються взаємодії з батьками.
 • Організовуйте роботу школи так, щоб із батьками кожного учня, упродовж усього терміну навчання дитини,  контактував певний представник педагогічного колективу з тим, щоб запобігти виникненню в батьків потреби в налагоджуванні нових контактів.
 • Забезпечте індивідуальну підтримку тих учнів, батьки яких не мають змоги активно долучатися до шкільної діяльності.

Управлінцям в освіті

 • Включайте питання про спілкування із батьками до програм навчання в системі підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності вчителів.
 • Розглядайте ефективність залучення батьків до освітнього процесу та їхньої підтримки в цьому як формальний аспект оцінювання якості роботи навчальних закладів.
 • Створіть умови для того, щоб у вчителів і директорів шкіл була можливість зустрічатися з батьками.
 • Забезпечте підтримку тих батьків, які не можуть долучатися до навчальної діяльності дітей, через програму піклування про учнів, шляхом установлення гнучких часових меж щодо відповідних заходів, їхнього транспортування до місця шкільних зустрічей тощо.
 • Дозвольте батькам брати участь в управлінні школою.
 • Упевніться в тому, що всі учні, особливо ті, які мають несприятливі умови проживання, мають доступ до книг, які вони можуть читати, а також ділитися прочитаним зі своїми батьками.
 • Організовуйте заходи із читання в громадських місцях, наприклад, у бібліотеках, щоб діти могли їх відвідувати разом із батьками.
 • Посилюйте партнерські зв’язки з організаціями поза межами школи з метою сприяти читанню й залученню батьків до освітніх процесів.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

(матеріал взято із офіційного сайту програми PISA-2018 в Україні http://pisa.testportal.gov.ua/ )

PISA (презентація)

pisaРекомендуємо ознайомитись із публікаціями. Зокрема, із інформаційним буклетом: PISA. Програма міжнародного оцінювання учнів : [Інформаційні матеріали] : [буклет] / укладачі Т. Вакуленко, С. Ломакович ; Український центр оцінювання якості освіти. – К., 2016. – 36 с.

****

Архів >>>