КОІПОПК

Тра 15 2019

Print this Запис

Круглий стіл для учителів, які упроваджують або планують упроваджувати в освітній процес інтегрований курс «Природничі науки»

14 травня 2019 року на базі КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» проведено засідання круглого столу з теми «Формування ключових компетентностей учнів у процесі реалізації навчальних програм інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» для учителів, які упроваджують або планують упроваджувати в освітній процес інтегрований курс «Природничі науки».

У роботі круглого столу взяли участь:

Андрій Довгань, завідувач  кафедри природничо-математичної освіти та технологій, кандидат географічних наук, доцент;
Ірина Сотніченко, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук;
Тетяна Матущенко, завідувач відділу хімії, біології, екології та основ здоров’я;
Валерій Совенко, завідувач відділу географії, економіки та краєзнавства;
Дмитро Кравченко, методист відділу математики, фізики та астрономії;
та учасники дослідно-експериментальної діяльності закладів загальної середньої освіти, методисти регіональних методичних структур та вчителі природничих дисциплін Київської області. Всього 37 осіб.

Ірина Сотніченко, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти, ознайомила учасників круглого столу з тематикою заходу, розкривши значення інтеграції, як одного з основних дидактичних принципів в сучасному освітньому процесі та наголосивши на необхідності його реалізації в старшій профільній школі.  Інтегрований курс «Природничі науки» представлено як основу формування природничо-наукової компетентності старшокласників.

Завідувач  кафедри природничо-математичної освіти та технологій Андрій Довгань ознайомив учасників заходу з 4 проектами програм  інтегрованого курсу «Природничі науки» і зробив їх аналіз.

Матущенко Тетяна, завідувач відділу хімії, біології, екології та основ здоров’я та Совенко Валерій, завідувач відділу географії, економіки та краєзнавства провели огляд навчально-методичного забезпечення курсу за різними програмами і надали перелік матеріалів та інтернет-джерел, що розроблені авторами програм, вчителями і можуть бути використані в освітньому процесі.

Цікаво і активно відбувся обмін досвідом вчителів-учасників Всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів освіти загальної середньої освіти на серпень 2018 – жовтень 2022 роки». Вчителі відмітили інтерес учнів до інтегрованого курсу і обговорили проблемні питання. Учасники круглого столу мали можливість задати питання і взяли активну участь в процесі обговорення.

У процесі роботи круглого столу панувала комфортна, творча атмосфера.