КОІПОПК

Січ 22 2019

Print this Запис

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2018/2019 навчальному році

На виконання наказів департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 10 грудня 2018 року № 373 «Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» та від 02 січня 2019 року № 6 «Про окремі організаційні питання проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2018 року № 2.2-4013 «Про методичні рекомендації щодо проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства», а також з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді, у режимі онлайн 26 січня 2019 року у Київській області відбудеться ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства серед учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти.

Під час підготовки до олімпіади вчителям правознавства та учням рекомендуємо звернути увагу на запропонований обсяг навчального матеріалу.

Учням 9 класу пропонуватимуться завдання в межах чинної програми з основ правознавства для учнів 9 класу, а саме теми наступних розділів:

  • «Основи теорії держави і права»;
  • «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність»;
  • «Взаємозв’язок людини і держави»;
  • «Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин» (лише теми галузі цивільного права).

Учням 10 та 11 класів – завдання чинної програми з основ правознавства для учнів 9 класу у такому обсязі:

  • «Основи теорії держави і права»;
  • «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність»;
  • «Взаємозв’язок людини і держави»;
  • «Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин».

Для цього обовязково потрібно звернути увагу на чинне законодавство, що регулює правовідносини у рамках згаданих розділів програми, а також текст Конституції України.

Питання з процесуальних галузей права до завдань олімпіади не включатимуться.

Під час підготовки до ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства варто звернути увагу на зміст очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, які зазначені у чинній навчальній програмі «Основи правознавства» для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, та на законодавчі зміни.

Окремо предметом перевірки знань в учнів 10 та 11 класів є такі Закони України, прийняті у 2017-2018 роках:

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII (розділ І, ІІІ-V);

«Про утворення Вищого антикорупційного суду» від 21.06.2018 № 2470-VIII;

«Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» від 12.07.2018 № 2505-VIII.

Зазначаємо, що під час підготовки до олімпіади Ви можете скористатися електронним ресурсом за такими посиланнями: https://urist-ua.net (для порівняльної характеристики нормативно-правових актів в частині змін і доповнень).

Наголошуємо на тому, що у рамках реалізації Національної стратегії у сфері прав людини особливу увагу необхідно звернути на знання учнями міжнародних стандартів прав людини та міжнародних і національних механізмів їх регулювання та захисту, зокрема:

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 (режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004);

Указ Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 25.08.2015 № 501/2015 (режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015);

Меморандум про співпрацю між представниками громадянського суспільства та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 23.02.2016.

Завдання спрямовані як на знання учнями теоретичного матеріалу, та і вміння розв’язувати юридичні задачі.

Щодо перевірки теоретичних знань учнів, слід орієнтуватися на таку структуру завдань:

завдання на заповнення пропущеного в тексті, виправлення помилок у тексті;

робота з поняттєвим апаратом (правові дефініції, порівняння понять);

завдання на розкриття порядку діяльності компетентних державних органів, посадовців та окремих фізичних осіб, що полягає в підготовці, ухваленні і документальному закріпленні юридичних рішень загального або індивідуального характеру (для учнів 10 та 11 класів).

Уміння учнів застосовувати правові норми у тих чи інших життєвих ситуаціях перевірятимуть завдання на розв’язання юридичних задач з різних галузей права у межах вивченого програмового матеріалу.

 Бажаємо творчих успіхів і позитивних вражень!

 Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу 

 Методичні рекомедації щодо проведення ІV етапу