КОІПОПК

Сер 23 2016

Print this Запис

НЕ АКТУАЛЬНО !!! Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

НЕ АКТУАЛЬНО !!!

Комунальний вищий навчальний заклад  Київської обласної ради  “Академія неперервної освіти” відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту та ПОЛОЖЕННЯ про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • доцент кафедри філософії освіти та управління, (1 вакантна посада)
  • старший викладач кафедри філософії освіти та управління, (2 вакантні посади)
  • професор кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти (1 вакантна посада)
  1. У конкурсі на заміщення вакантної посади доцента кафедри філософії освіти та управління можуть брати участь особи, які вільно володіють українською мовою, мають повну вищу освіту, науковий ступінь кандидата історичних наук та/ або вчене звання і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у вищих навчальних закладах не менше трьох років, опублікування  не менше, як 5 наукових праць впродовж останніх 3 років з проблем філософії та історії освіти, поділяють цінності корпоративної культури Академії, вміють працювати у команді та готові постійно підвищувати рівень професійної компетентності й управлінської культури.
  2. У конкурсі на заміщення вакантної посади професора кафедри педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти можуть брати участь особи, які вільно володіють українською мовою, мають відповідну повну вищу освіту, науковий ступінь доктора педагогічних наук та вчене звання доцента або професора, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше п´яти років, опублікування  не менше, як 8 наукових праць впродовж останніх 5 років, в тому числі монографій та посібників, поділяють цінності корпоративної культури Академії, вміють працювати у команді та готові постійно підвищувати рівень професійної компетентності й управлінської культури.

Строк подання заяв – 30 днів з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: заяву, особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, копії паспорта, ідентифікаційного коду, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, список опублікованих наукових праць і винаходів, завірених у встановленому порядку та перспективну програму діяльності на п’ять років.

Співробітники Академії, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву та перспективну програму діяльності на п’ять років.

Детальна інформація у відділі кадрової роботи академії.

Документи надсилати на адресу:

вул. Ярослава Мудрого, 37
м. Біла Церква
Київська область

09107
Україна

Приймальня  тел.: (04563) 5-12-40
факс: (04563) 5-04-24, E-mail: Kyiv_academy@ukr.net