КОІПОПК

Лют 24 2017

Print this Запис

Педагогічна практика учителів, які навчають дітей з особливими потребами

22 лютого 2017 року Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 (директор – Слободянюк Наталія Григорівна) гостинно зустріла слухачів курсів підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Організаційно-методичні засади інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами».

Офіційно прийнята в державі інтернатна модель перестає бути єдиним і обов’язковим типом закладу, в якому діти з особливостями психофізичного розвитку вчаться відокремлено та ізольовані від соціуму. У батьків і учнів з’явилася можливість вибору різних форм навчання, в тому числі і в спеціальному класі при загальноосвітній школі. На базі Білоцерківської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів №15 створені гарні умови для навчання та розвитку дітей з особливими потребами. Учителі Київщини мали змогу ознайомитись із успішною практикою інклюзивної освіти,  яку демонструють педагоги навчального закладу.

На уроці математики «Ознайомлення з дробами», який проходив для учнів четвертого класу (учитель – Чувпіліна Галина Валентинівна, асистент – Полінога Жанна Григорівна) було продемонстровано використання диференційованого підходу до навчання молодших школярів.  Під час уроку педагоги змогли урахувати особистісні характеристики кожної дитини, що визначало темп навчання. Використовувались різні методи навчання, які відповідали індивідуальним вимогам, здібностям і особливостям розвитку як більшості учнів класу, так і дітей з  особливими потребами (таких у класі троє). Навчання було надзвичайно наближено до життя. Так, знайомство з дробами, відбувалось як поділ торту на різні частини. Дружня атмосфера, гарне забезпечення наочністю, використання  сучасних засобів навчання  сприяли ефективному засвоєнню знань та набуттю нових навичок усіма учнями класу.

Подібна практика є достатньо розповсюдженою у європейських країнах та досить новою в Україні, і тому її популяризація є вельми важливою справою для забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти.

Педагоги, які мали можливість ознайомлення з практикою інклюзивної освіти, виказали щиру подяку директору і педагогічним працівникам Білоцерківської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів №15.

 

Куратор групи – Часнікова Олена Володимирівна, канд. пед. наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»