КОІПОПК

Лип 28 2017

Print this Запис

Працівники академії опановують технологію проектного менеджменту SCRUM

Scrum – технологія гнучкої співпраці у команді, що дозволяє за менший обсяг часу виконати вдвічі більше, може стати новою моделлю планування, розподілу робочих ролей між усіма учасниками, які спільними зусиллями здійснюють різні види діяльності. Поки команда працює над проектом, беклог – визначене опорне завдання – служить для неї орієнтиром.

Працівники КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» розробили план реалізації проекту «Впровадження іншомовної освіти в контексті реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» за технологією «Scrum».

Scrum – наочний приклад того як спланувати та координувати роботу над коротко- чи довготривалим проектом.