КОІПОПК

Лют 21 2015

Print this Запис

Протягом 19-21 лютого 2015 року на базі Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» відбувся семінар-тренінг у межах спільного українсько-швейцарського освітнього проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»

У заході взяли участь співголова Центру міжнародних проектів в освіті Цюріхського педагогічного університету (Швейцарія), експерт Ради Європи, керівник проекту, професор Рольф Голлоб;  старший тренер проекту, професор Цюріхського педагогічного університету Барбара Кохлсток; старший тренер проекту, професор Цюріхського педагогічного університету Мартін Лейтард; координатор проекту в Україні, завідувач кафедри управління освітою НАДУ при Президентові України, доктор педагогічних наук, професор Наталія Протасова;  перший проректор КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук Наталія Бендерець; в. о. завідувача кафедри філософії освіти та управління КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат філософських наук Олександр Полтавцев і кандидат педагогічних наук, доцент Євгенія Бачинська.

 1

Наталія Протасова звертається з вітальним словом до учасників проекту

Під час триденного тренінгу експерти зі швейцарської сторони Рольф Голлоб, Барбара Колхсток та Мартін Лейтард провели цікаві та оригінальні заняття щодо впровадження демократичних принципів у навчально-виховний процес. Зокрема, швейцарські колеги запропонували новітні технології демократичного управління навчальними закладами, ознайомили зі SWOT аналізом, представили методи та прийоми практичної роботи в міні групах тощо.

  7 6

Рольф Голлоб та Барбара Колхсток​ проводять демонстраційне заняття з освіти для демократичного громадянства

Було зазначено експертами, що у Київській області організована систематична робота з реалізації проекту щодо розвитку громадянських компетентностей в Україні. Насамперед, впровадження проекту передбачає розробку відповідних спецкурсів для слухачів КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», видання методичних рекомендацій, проведення тренінгів для учнів-лідерів учнівського самоврядування тощо.

5 4

Під час проведення навчальних тренінгів

Тренери від української сторони – перший проректор КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук Наталія Бендерець і в. о. завідувача кафедри управління освітою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат філософських наук Олександр Полтавцев – провели навчальні заняття з основ демократичних принципів української школи та способів їх подальшої демократизації. Зокрема, учасники семінару дізналися про прийоми класного менеджменту з точки зору демократії та практикували інтерактивні технології навчання.

3 2

Тренери Наталія Бендерець та Олександр Полтавцев проводять практичні заняття

Протягом семінару панувала доброзичлива атмосфера та позитивний настрій. Учасники тренінгу одностайно дійшли висновку, що різноманітні форми роботи, які були представленні на семінарі, спонукають не лише до засвоєння нових знань, а й до самоствердження, самореалізації.

Наприкінці семінару слухачі презентували власні проекти тренінгових занять.

Заключний триденний семінар з підготовки тренерів проекту відбудеться у травні 2015 року.

Зазначимо, що даний освітній проект реалізується Цюріхським педагогічним університетом, Інститутом міжнародних освітніх проектів (IPE) та Національною академією державного управління при Президентові України на основі Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво. Пілотна ініціатива Ради Європи щодо впровадження Хартії освіти з демократичного громадянства та освіти з прав людини спрямована на залучення органів державного управління, директорів та вчителів закладів освіти до розвитку демократичного суспільства.

Демократична освіта є пріоритетною стратегією сучасної освітньої політики України. Освіта для розвитку демократії в нашій державі є комплексним напрямом державно-громадянської діяльності, спрямованим на реалізацію впродовж життя людини широкого спектра програм, підходів, основне місце серед яких займають Освіта для демократичного громадянства (ОДГ) та Освіта з прав людини (ОПР).

Cтворення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні європейські цінності, демократична культура, громадянська позиція, відповідальність, готовність до активної участі у громадському житті є пріоритетними завданнями системи освіти Київської області.

На реалізацію цих завдань спрямована робота департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради “Академія неперервної освіти “, освітніх установ і навчальних закладів області з упровадження громадянської освіти, так як успішний процес демократизації суспільства неможливий без особистості, яка сповідує демократичні цінності та має відповідний рівень соціальної компетентності.