КОІПОПК

Бер 22 2018

Print this Запис

Проведено семінар-практикум «Формування ігрової компетенції дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти»

21 березня  2018  року відділом дошкільної освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» проведено семінар-практикум «Формування  ігрової компетенції дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти» для методистів регіональних методичних служб із питань дошкільної освіти відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти районних державних адміністрацій, управлінь освіти і науки міських рад.

У роботі семінару взяли участь:

 • Нечипорук Надія Іванівна, завідувач відділу дошкільної освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;
 • Корж Тетяна Михайлівна, методист відділу дошкільної освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;
 • Духновська Ольга Іванівна, завідувач ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №19 «Кобзарик» Білоцерківської міської ради;
 • Романюк Оксана Валеріївна, вихователь-методист ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №28 «Горобинонька» Білоцерківської міської ради;
 • Бусленко Валентина  Григорівна, вихователь-методист ЗДО (ЦРД) №12 «Джерельце» Білоцерківської міської ради;
 • Васильєва Олена Володимирівна, вихователь-методист ЗДО «Золотий ключик» Броварської міської ради;
 • методисти  регіональних методичних служб із питань дошкільної освіти відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти районних державних адміністрацій, управлінь освіти і науки міських рад; 
 • слухачі курсів підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Упровадження інноваційних технологій навчання і виховання у практику роботи дошкільних навчальних закладів».

Всього учасників заходу – 86 осіб.

У ході інформаційно-теоретичного блоку семінару-практикуму були розглянуті наступні питання: сучасні підходи до формування та розвитку  ігрової компетенції дітей дошкільного віку; створення інтегрованого розвивального  освітнього простору в закладах дошкільної освіти.

Інтерес та захоплення в учасників семінару викликав практично-презентаційний блок, у ході якого педагоги поділилися досвідом роботи з наступних питань:

 • формування і розвиток шахово-ігорової компетенції дітей дошкільного віку (Духновська Ольга Іванівна);
 • організація та зміст роботи гуртка  «Цікаві шашки» (Романюк Оксана Валеріївна);
 • програмно-методичне забезпечення роботи гуртка для дітей старшого дошкільного віку «Юні архітектори» (Бусленко  Валентина  Григорівна);
 • інтеграція LEGO-конструювання в освітній процес (Васильєва Олена Володимирівна).

 

Рекомендації  семінару-практикуму

 Зважаючи на те, що освітня лінія Базового компонента дошкільної освіти «Гра дитини» передбачає розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому рекомендуємо:

 1. Спрямувати роботу методичних служб всіх рівнів на надання працівникам закладів дошкільної освіти дієвої допомоги щодо формування і розвитку ігрової компетенції дітей дошкільного віку

Відділ дошкільної освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
Постійно

 1. Запроваджувати оцінювання рівня сформованості ігрової компетенції дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі (лист Міністерства освіти і науки України «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» від 06.11.2015 № 1/9-535)

Відділ дошкільної освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,
методисти методичних кабінетів, центрів,  науково-методичних центрів
відділів освіти  районних державних адміністрацій, міських рад,
управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад
Постійно

 1. Довести інформацію про Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти до відома педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки України № 1633 від 19.12.2017 року)

Відділ дошкільної освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,
методисти методичних кабінетів, центрів,  науково-методичних центрів
відділів освіти  районних державних адміністрацій, міських рад,
управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад
Постійно

 1. Поширювати впровадження досвіду ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №19 «Кобзарик», ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №28 «Горобинонька», ЗДО (ЦРД) №12 «Джерельце»   Білоцерківської міської ради, ЗДО «Золотий ключик», «Зірочка» Броварської міської ради щодо формування і розвитку ігрової компетенції дітей у закладах дошкільної освіти області, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з  педагогічними кадрами (конференції, семінари, семінари-практикуми,  методичні об’єднання, тренінги, ділові  ігри,  конкурси,  виставки, консультації, майстер-класи тощо)

Відділ дошкільної освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,
методисти методичних кабінетів, центрів,  науково-методичних центрів
відділів освіти  районних державних адміністрацій, міських рад,
управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад
До 01.09.2018

 1. Вивчати та узагальнювати педагогічний досвід за темою семінару для розміщення матеріалів на виставці «Освіта Київщини» та веб-сайті «Мій кращий урок»

Відділ дошкільної освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,
методисти методичних кабінетів, центрів,  науково-методичних центрів
відділів освіти  районних державних адміністрацій, міських рад,
у
правлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад

Постійно

 1. Розробити методичні рекомендації щодо формування і розвитку ігрової компетенції дітей дошкільного віку

Відділ дошкільної освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
Березень 2018