КОІПОПК

Лют 16 2018

Print this Запис

Реалізація освітнього проекту «Книгарня на колесах»

На базі Хотівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Києво-Святошинської районної державної адміністрації, який є одним із опорних закладів Київщини, де впроваджується швейцарсько-український освітній проект «Розвиток громадянських компетентснотей в Україні – DOCCU», реалізується освітній  проект «Книгарня на колесах», в рамках якого передбачаються  зустрічі учнів  зазначеного закладу з видатними сучасними письменниками, поетами та знайомство з українською літературою нової доби.

  

Відповідно до концепції розвитку гуманітарної сфери України, яка є пріоритетною в цілісному процесі реалізації української національної ідеї та державотворення, найвищою цінністю проголошується людина.  Зазначений проект є актуальним, оскільки виконує завдання  ̶  формування людини, громадянина, який здатний користуватися набутою інформацією, творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися в будь-яких умовах. Наскрізна змістова лінія «Громадянська відповідальність» інтегрується в головну ідею проекту «Книгарня на колесах», оскільки українська література є потужним носієм ідентичності нації, її генетичного коду. Це надзвичайно важливий чинник і в сьогоднішніх умовах глобалізації усього світового цивілізаційного простору, і в індивідуальному національному самоусвідомленні.

Громадянська свідомість має стати важливим двигуном для витворення національної ідеології, без якої неможливо збудувати державу-Україну і виховати свідомого українця. Ця нова ідеологічна доктрина для її повноцінного функціонування в сучасному світі має базуватися на історичних і культурних традиціях, на переосмисленні сучасного досвіду на основі загальнолюдських цінностей. У цьому сенсі інтеграція  предмету “Українська література” та наскрізної змістової лінії  «Громадянська відповідальність» набуває особливого значення.

Слід підкреслити, що на заходах, організованих в межах проекту «Книгарня на колесах», до уваги  педагогів, батьківської громади та учнівської молоді  представляють навчально-методичне забезпечення, розроблене в рамках проекту, зокрема посібники з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини з серії «Живемо в демократії» авторства Рольфа Голлоба. Використовуючи навчально-методичні посібники учителі розробляють практичні завдання для реалізації змістової лінії «Громадянська відповідальність» в процесі навчання та викладання навчальних предметів.