КОІПОПК

Кві 22 2019

Print this Запис

Сертифікаційний захід з підвищення кваліфікації директорів опорних закладів загальної середньої освіти з теми «Забезпечення психологічного здоров’я менеджерів  освітніх організацій в умовах Нової української школи»

З метою реалізації програми інноваційної освітньої діяльності регіонального рівня з теми «Забезпечення психологічного здоров’я менеджерів  освітніх організацій в умовах Нової української школи» розпочато проведення сертифікаційного навчально-методичного заходу з підвищення кваліфікації директорів опорних закладів загальної середньої освіти.

Відповідно до програми заходу 19 квітня  2019  року проведено першу сесію (на базі Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»), у ході якої опрацьовано модуль «Психологічне здоров’я менеджера освітньої організації як складова його професійної компетентності».

Заняття підготували і провели:

  • Карамушка Людмила Миколаївна,  член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувачка лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, засновник та президент Української Асоціації організаційних психологів і психологів праці;
  • Шевченко Антоніна Михайлівна, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «КОІПОПК», кандидат психологічних наук;

У заході взяли участь 45 директорів і заступників директорів ЗЗСО Київської області.

Навчально-методичний захід було проведено на основі використання технологічного підходу, який поєднує такі компоненти: інформаційно-смисловий, діагностичний, корекційно-розвивальний.

У ході інформаційно-теоретичного блоку заходу було розглянуто наступні питання:

  • особливості реалізації інноваційної освіт­ньої діяльності регіонального рівня з теми «Забезпечення психоло­гічного здоров’я менеджерів освітніх організацій в умовах Нової україн­ської школи»;
  • зміст поняття «психологічне здоров’я менеджера освітньої організації»;
  • критерії психологічного здоров’я (соціально-психологічні, індивідуально-психологічні, ціннісно-смислові);
  • компоненти відповідального ставлення до здоров’я менеджерами освітніх організацій (когнітивний, емоційний, мотиваційний та практичний).

Діагностичний компонент технологічного підходу забезпечувався використанням методики «Індекс ставлення до здоров’я» (С. Дерябо), методики для самодіагностики «Країна почуттів» (Т.Д.Зінкевіч – Євстигнєєва).

У ході реалізації корекційно-розвивального компонента технологічного підходу учасникам заходу було запропоновано практичні вправи спрямовані на: з’ясування змісту понять «здоров’я», «психологічне здоров’я», «психічне здо­ро­в’я», «професійне здоров’я»; визначення критеріїв психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій; формування відповідального ставлення до влас­ного здоров’я; визначення практичних кроків щодо розвитку дієвого компонента відповідального ставлення до здоров’я менеджерів освітніх організацій.

Після завершення заходу учасники продовжили спілкування, висловили пропозиції щодо подальшої роботи і напрацювали варіанти вирішення окремих актуальних питань забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій в умовах Нової української школи.