КОІПОПК

Кві 25 2019

Print this Запис

Тренінг «Реалізація підходів ОДГ/ОПЛ у процесі викладання англійської мови: початковий етап»

На виконання Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки пріоритетним напрямом діяльності органів державної влади є створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з владою, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії, громадської ініціативи та самоорганізації.

Громадянська освіта є імперативом формування та розвитку українського громадянського суспільства на сучасному етапі. Необхідність впровадження громадянської освіти у закладі загальної середньої освіти обумовлена недостатньою спрямованістю освітнього процесу на формування демократичного світогляду учнів. Важливим напрямком поширення знань з громадянської освіти є освітній процес з іноземних мов. Необхідно зазначити, що на сьогодні  програмами передбачено розгляд окремих питань, пов’язаних з громадянською освітою і це вимагає удосконалення процесу викладання іноземних мов – наповнення його конкретним змістом, методами та прийомами навчання, які реалізовують ідею громадянської освіти.

24 квітня 2019 р. на базі КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» в рамках курсів підвищення фахової кваліфікації англійської мови  проведено тренінг з теми «Реалізація підходів ОДГ/ОПЛ  у процесі викладання англійської  мови: початковий етап».

В ході проведення заняття учасники ознайомилися з метою впровадження  громадянської освіти  та важливістю підтримки розвитку громадянського суспільства через поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні у процесі цільового навчання вчителів закладів загальної середньої освіти .Учасники тренінгу практикували методики та прийоми реалізації підходів ОДГ/ОПЛ та опрацювали такі питання:

актуальні питання навчання дорослих з ОДГ/ОПЛ;

зміст навчання з ОДГ/ОПЛ в післядипломній освіті педагогічних працівників в умовах впровадження Концепції «Нова українська школа».

Тренер проекту, Ярослава Кушнір, ознайомила педагогів з  навчально-методичним забезпеченням, розробленим у рамках проекту, зокрема з посібниками  з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини з серії «Живемо в демократії» авторства Рольфа Голлоба. Учасники  відзначили практичну значущість і спрямованість ресурсів, оскільки адаптувати матеріали, моделювали  навчальні ситуації та виконували інтерактивні вправи, основою яких є три головні принципи викладання ОДГ/ОПЛ: «навчання про», «навчання для», «навчання через».

Також увага зосереджувалась на обговоренні бар’єрів (ОДГ/ОПЛ) в освітянському середовищі та визначенні тих сфер діяльності педагогів, які потребують змін для успішної реалізації принципів громадянської освіти. На заключному етапі учасники дійшли висновків щодо важливості упровадження громадянської освіти не лише на початковому (elementary), основному (secondary) рівні та в старшій школі (high school), але й у сфері післядипломної освіти, що передбачає підготовку і підвищення кваліфікації вчителів, включення в навчальні плани дисципліни з демократичного громадянства та прав і свобод людини.