КОІПОПК

Лис 01 2018

Print this Запис

ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція  «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти»

Шановні колеги!

Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти  запрошують до участі у IV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції  «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти», яка відбудеться 29 листопада 2018 року в м. Біла Церква.

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні й педагогічні працівники вищих навчальних закладів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти; керівники освітніх організацій; науковці: аспіранти, докторанти, здобувачі, стажисти-дослідники.

Серед напрямів роботи конференції:

  1. Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної професійної освіти.
  2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.
  3. Мотивація професійної діяльності педагогів в умовах оновленої парадигми
  4. Організація освітнього процесу на гуманістичних засадах.
  5. Принципи гуманізації управління освітніми організаціями.
  6. Моделювання інноваційної діяльності педагога.
  7. Гуманізація освітнього процесу в сучасних закладах освіти.
  8. Особливості управління процесом розвитку закладу освіти в  умовах  євроінтеграції
  9. Інформаційні технології у навчанні дорослих (дистанційні курси, тренінги, e-learning тощо).
  10. Основні вектори розвитку інклюзивної освіти в сучасному євроінтеграційному просторі.

Дедлайн прийому статей28 листопада 2018 року (включно).

 Інтернет-конференція в он-лайн режимі відбудеться 29 листопада 2018 року з 11.00 до 13.00 год.

Місце проведення: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, дистанційний режим, доступ до матеріалів за адресою http://ipo-ipp.com.ua

За результатами проведення заходу буде підготовлено електронний збірник матеріалів конференції.

Інформаційний лист