КОІПОПК

Вер 01 2017

Print this Запис

Відбулася інструктивно-методична нарада  «Особливості  викладання іноземних мов в умовах  реалізації Концепції загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2017/2018 навчальному році»

29 серпня 2017 року на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» проведено інструктивно-методичну нараду  «Особливості  викладання іноземних мов в умовах  реалізації Концепції загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2017/2018 навчальному році» для методистів регіональних методичних служб, які координують роботу учителів  іноземних мов.

У своєму виступі Бендерець Наталія Миколаївна, проректор КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», координатор  проекту  «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» у Київській області розкрила роль професійної компетентності вчителя як основи якості освіти в умовах реалізації Нової української школи, наголосивши на тому, що методична робота в навчальних закладах та діяльність методичних кабінетів мають сприяти професійному розвитку вчителя, зокрема переходу до педагогіки партнерства, що передбачає демократичний стиль педагогічного спілкування. Модератор секції  підкреслила важливість  громадянської освіти для  сталого розвитку суспільства, акцентувала увагу на особливостях впровадження Концепції Нової української школи, реалізації нового Державного стандарту початкової освіти, оновленні програм для 5-9 класів на 2017-2018 навчальний рік.

У ході наради учасники були ознайомлені з методичним інструментарієм, який можна використовувати задля реалізації чотирьох наскрізних ліній оновлених програм 5-9 класів та ключових компетентностей. Так, зокрема, для реалізації наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» пропонується використовувати методичний комплект посібників Ради Європи з ОДГ/ОПЛ, який є у вільному доступі на інтернет-платформі проекту. Співробітники академії Кушнір Ярослава Анатоліївна та Бендерець Юлія Юріївна, тренери швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», брали участь у розробці наскрізної змістової лінії навчальних програм для 5-9 класів «Громадянська відповідальність» та розробили методичні рекомендації до використання матеріалів ОДГ/ОПЛ у процесі вивчення іноземної мови за оновленими програмами (5-9 класи). Зазначені вище матеріали є ефективним методичним ресурсом для підготовки педагогічних кадрів до викладання іноземної мови у умовах оновленого змісту освіти.