КОІПОПК

Сер 21 2018

Print this Запис

Відбулася інструктивно-методична нарада «Викладання суспільствознавчих предметів у 2018/2019 навчальному році»

20 серпня 2018 року на базі КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» проведено інструктивно-методичну нараду «Викладання суспільствознавчих предметів у 2018/2019 навчальному році» для методистів районних (міських) методичних кабінетів, центрів, керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів суспільствознавчих предметів.

Учасники наради активно обговорили завдання суспільствознавчої галузі у контексті розбудови Нової української школи, Методичні рекомендації МОН України щодо організації освітнього процесу на заняттях предметів суспільно-гуманітарного спрямування. Звернули увагу  на нормативно-правове та програмно-методичне забезпечення викладання предметів суспільствознавчої галузі, планування  та нові акценти у змісті історичної, правової  та громадянської освіти.

У контексті впровадження у закладах освіти швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» рекомендовано долучитися до реалізації Всеукраїнських освітніх програм «Демократична школа: підтримка освітніх реформ в Україні 2018-2021рр», «Розуміємо права людини» та проектів «Школа ­– територія прав дитини», «Права людини в школі», «Права людини понад усе» тощо.

Учасникам наради запропоновано долучитися до веб-конференції «Учені НАПН України – українським учителям», яка відбудеться 30 серпня 2018 року.

Не залишилися поза увагою й робочі питання: кадрове забезпечення викладання суспільствознавчих предметів, курси підвищення кваліфікації, підготовка учнів до інтелектуальних змагань, фахові видання тощо.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

інструктивно-методичної наради  «Викладання суспільствознавчих предметів у 2018/2019 навчальному році» для методистів  районних (міських) методичних кабінетів, центрів, керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів суспільствознавчих предметів

 

м. Біла Церква                                                            20 серпня 2018 року

 

1.Провести засідання методичних об’єднань учителів суспільствознавчих предметів, на яких обговорити сучасні підходи до планування і  здійснення освітнього процесу у галузі «Суспільствознавство».

Методисти районних (міських) відділів освіти, керівники районних (міських) методичних об’єднань учителів суспільствознавчих предметів                                                    Серпень 2018 року

2. Спланувати роботу методичних об’єднань учителів суспільствознавчих предметів з урахуванням нових сучасних підходів до змісту шкільної історичної, правової та громадянської  освіти.

Методисти районних (міських) відділів освіти, керівники методичних об’єднань учителів суспільствознавчих предметів                        Серпень 2018 року

3. Оновити банк даних про освітній рівень та кількісний склад учителів суспільствознавчих предметів    закладів освіти Київської області та надіслати в інститут для узагальнення

Методисти районних (міських) відділів освіти, керівники районних (міських) методичних об’єднань учителів суспільствознавчих предметів                                                          До 1 жовтня 2018 року

4. Проаналізувати результати Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, творчих конкурсів з історії та правознавства у 2017/2018 навчальному році.  Вжити заходів щодо вдосконалення системи роботи вчителів суспільствознавчих предметів з підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях.

Керівники районних (міських) методичних об’єднань учителів історії та правознавства Серпень 2018 року

5. З метою підготовки вчителів до сучасного компетентнісного викладання шкільних суспільствознавчих предметів організувати проведення курсів підвищення фахової кваліфікації.

Відділ суспільствознавчих предметів КОІПОПК                                                Протягом року