КОІПОПК

Жов 08 2018

Print this Запис

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ З ІСТОРІЇ ВЧИТЕЛЬСТВА КИЇВЩИНИ

5 жовтня 2018 рjre у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувся захист кандидатської дисертації Михайла Михайловича Янчука «Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл Київської єпархії: формування, якісний склад та практики повсякдення (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)», яка стала помітним внеском в дослідження історичної ґенези професійного вчительства тогочасної Київщини.

З огляду на галузеву спеціалізацію дисертаційного дослідження офіційним опонентом М. Янчука було запрошено кандидата історичних наук, доцента кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ  КОР «КОІПОПК» Перерву Володимира Степановича, який у своєму виступі вказав на теоретичну актуальність та практичне значення подібних наукових розробок, які можуть стати ефективним джерелом розвитку сотень шкільних музеїв сучасної Київської області. Було констатовано й недоліки дисертації, які, втім, не зменшують її значення.

Після офіційної частини захисту В. Перерва подарував ректору університету В. П. Коцуру видання білоцерківської «Академії неперервної освіти» (2016 р.), котрі стосуються історії шкільництва та вчительства на Переяславщині, а також фотокопії документів з Російського державного історичного архіву в м. Санкт-Петербурзі, які ілюструють історію церковнопарафіяльних шкіл м. Переслава. Ректор університету запевнив, що документальні копії стануть експонатами університетського музею освіти, а білоцерківські видання займуть своє місце в бібліотеці.