КОІПОПК

Бер 13 2019

Print this Запис

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи»

12 березня 2019 року на базі Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи».

Організатори конференції: КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» та Інститут проблем виховання НАПН України.

У роботі конференції взяли участь працівники КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», наукові співробітники Інституту проблем виховання, викладачі та студенти закладів вищої освіти України, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Мета конференції – обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної науки та практики щодо реалізації ідей Нової української школи; впровадження педагогіки партнерства у взаємодії закладів освіти, сім’ї та громадськості у формуванні в учнів духовно-моральних цінностей.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася в. о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» Бендерець Наталія Миколаївна.

Під час пленарного засідання виступили:

Канішевська Любов Вікторівна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Пащенко Дмитро Іванович, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;

Гончар Людмила Вікторівна, провідний науковий співробітник лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Шахрай Валентина Михайлівна, завідувач лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент;

Плівачук Катерина Володимирівна, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений вчитель України.

Після проведення пленарного засідання учасники працювали у 5 секціях:

СЕКЦІЯ 1.Ціннісні орієнтири навчання і виховання в закладі загальної середньої освіти;

СЕКЦІЯ 2. Партнерська взаємодія освітнього закладу,сім’ї та громади у формуванні в учнів духовно-моральних цінностей;

СЕКЦІЯ 3. Післядипломна освіта як чинник підвищення потенціалу педагогічних кадрів у здійсненні ціннісно-орієнтованого освітнього процесу;

СЕКЦІЯ 4. Позашкільнаосвіта – простір духовно-ціннісного зростання вихованців;

СЕКЦІЯ 5. Забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти в умовах реалізації Концепції нової української школи.

В ухвалі конференції наголошується на необхідності активного впровадження ціннісного складника в освітній процес закладів освіти України, що сприятиме вихованню патріота, громадянина, відповідальної особистості як за своє життя, так і за життя соціального і природного оточення, без чого неможливий належний поступ українського суспільства.