КОІПОПК

Гру 12 2017

Print this Запис

Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Філологічний Олімп» крокує Україною

30 листопада 2017 року на базі НВК «Школа-гімназія № 3» м. Івано-Франківськ відбувся семінар-практикум «Формування конкурентоспроможного сучасного вчителя-словесника у процесі залучення його до проектно-експериментальної  діяльності Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп» для вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури міста.

Методист ІМЦ Наталія Рущак зазначила мету проведення методичного заходу, що полягала в підвищенні професійної майстерності учителів-словесників, упровадженні у проведення сучасного уроку інноваційних методів навчання, які формують ключові компетентності майбутніх випускників; формуванні учня-читача в епоху інформаційних технологій за допомогою проектно-дослідницької діяльності на уроках української та зарубіжної літератур, а також окреслила чіткі завдання, які стоять перед учителем-словесником Нової української школи.

На запрошення Департаменту освіти під час семінару-практикуму виступили методист відділу методики викладання української мови і літератури та зарубіжної літератури КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» Наталія Химера та завідувач  науково-методичного центру управління освіти і науки Броварської міської ради Лариса Федоренко.

  

Наталія Володимирівна Химера ознайомила присутніх педагогів із питаннями щодо проектно-експериментальної  діяльності Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп».  Методист зазначила, що проект має формувати інноваційне середовище, мотивувати вчителя працювати в середовищі, підняти імідж учителя-філолога. Важливим завданням Нової української школи є компетентнісно орієнтований урок, до якого вчитель повинен докладати неабиякої фахової та методичної підготовки. По-перше, педагог має мотивувати учня та вести за собою. За Концепцією Нової української школи, учитель та учень – повноправні співавтори сучасного уроку, тому слід зосередити увагу на педагогіці партнерства. Педагог не повинен боятися змін, а формувати готовність до них.

На думку Наталії Химери, сучасний учитель повинен бути коучем, фасилікатором та координатором, який уміє зацікавити школяра, мотивувати його навчальну діяльність, розвивати критичне мислення, формувати конкурентноспроможну особистість. Наталія Володимирівна звернула увагу присутніх на доцільність організації віртуальних кабінетів для допомоги вчителю-словеснику в його повсякденній роботі та презентувала віртуальному кабінеті зарубіжної літератури, розміщений на сайті КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». Про допомогу вчителю-словеснику у справі саморозвитку і самовираженні йшлось у виступі методиста і автора Проекту. Було презентовано офіційний сайт Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп».

Лариса Олексіївна Федоренко представила офіційний журнал Проекту, який є платформою для організації інноваційного освітнього середовища для самовдосконалення та  самовираження учасників Проекту, і не лише учасників. Розповіла про концепцію журналу «Філологічний олімп» і його призначення. А також про поєднання на його сторінках теорії і практики, наукової розвідки та вчительських досліджень, методичних порад і практичних надбань, сучасні й актуальні рубрики видання. Пані Лариса провела майстер-клас з учителями зарубіжної літератури «Ознаки успішного педагога», під час якого панувала творча та доброзичлива атмосфера, що об’єднала однодумців, сповнених бажанням професійного зростання та самовдосконалення. Упродовж обговорення педагоги з’ясували, що успішний педагог

  • забезпечує ситуацію успіху для кожного учня,
  • створює позитивну навчальну атмосферу,
  • реалізовує індивідуальний підхід у навчанні,
  • заохочує кооперативне навчання на засадах співпраці та співробітництва,
  • пов’язує життєвий досвід із процесом навчання,
  • створює навчальне середовище на цінностях та принципах демократії.

Також Наталією Химерою для вчителів зарубіжної літератури було проведено майстер-клас «Сучасний компетентнісно орієнтований  урок літератури. Який він?» Під час заходу було  з’ясовано  ознаки сучасного уроку літератури та пріоритетні форми роботи вчителя на такому занятті.

Після завершення семінару всі учасники обмінялись думками та виробили рекомендації щодо подальшої співпраці, а також висловили щирі слова подяки авторам майстер-класів: Наталії Химері та Ларисі Федоренко за інформативну насиченість заходу, ілюстративність продемонстрованих прийомів та створення атмосфери творчого спілкування однодумців. Слова вдячності за організацію заходу і гостинність переказували учасники  і на  адресу в.о.директора навчального закладу – Галині Грекул.

Узагальнюючи проведені форми роботи, учасники семінару під керівництвом методиста Наталії Рущак підвели підсумки та уклали рекомендації щодо впровадження окресленої теми в практичну діяльність  учителів української мови та літератури:

  1. Розглянути питання щодо формування конкурентоспроможного сучасного вчителя-словесника у процесі залучення його до проектно-експериментальної  діяльності Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний Олімп» на шкільних методичних об’єднаннях.
  2. Упроваджувати в практику інноваційні технології, які сприяють підвищенню фахового та методичного рівнів педагогів.
  3. Сприяти удосконаленню професійно-особистісного розвитку, самовдосконаленню та самореалізації учителя-словесника.
  4. Визнати доцільним проводити міські семінари із залученням наукових керівників проектів із КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» як форму обміну досвідом та  оволодіння фундаментальними знаннями, що допомагають удосконалювати педагогічну майстерність, формувати переконання, оволодівати культурою то­лерантності, активно впливати на соціальне становлення особис­тості вчителя.

 

 

Наталія Рущак