КОІПОПК

Гру 01 2017

Print this Запис

Зафiксовано 1 мiльйон переглядiв матерiалiв iнформацiйної системи КВНЗ КОР «Академiя неперервної освiти» «Нормативно-правове i навчально-методичне забезпечення освiтнього процесу»

Iнформацiйна система КВНЗ КОР «Академiя неперервної освiти» «Нормативно-правове i навчально-методичне забезпечення освiтнього процесу» за перiод  функцiонування протягом  1 жовтня 2016 року – 1 грудня 2017 року має 1 мiльйон переглядiв матерiалiв.

Кiлькiсть користувачiв за цей перiод – понад 282 тисячi.

Функцiонування та змiстове наповнення iнформацiйної системи академiї забезпечує  оперативне iнформування i здiйснення науково-методичного супроводження професiйної дiяльностi керiвникiв i педагогiчних працiвникiв навчальних закладiв  з актуальних питань освiтньої дiяльностi.

Особливим попитом освiтян користуються матерiали  рубрик iнформацiйної системи:

«Нова українська школа», 

«Iнформацiйно-методичний збiрник»,

«Методичний порадник» (кiлькiсть користувачiв видання 2016/2017 н.р. – понад 110 тисяч, кiлькiсть користувачiв видання 2017/2018 н.р.  станом на 01.12.2017 – понад 98 тисяч,  )

Технiчна структура i змiстове наповнення системи дозволяють швидко й  легко знайти, скопiювати,  завантажити, роздрукувати розмiщенi матерiали,  що забезпечує  доступ до iнформацiйних ресурсiв та упровадження їх у практику роботи закладiв освiти. Запрошуємо до співпраці! https://base.www.kristti.com.ua/