КОІПОПК

Лют 05 2019

Print this Запис

Завершено виїзні пролонговані курси керівників гуртків Іванківського, Поліського, Бородянського районів і міста Василькова

28-31 січня 2019 року відділом виховної роботи та позашкільної освіти інституту проведено заключні етапи виїзних пролонгованих курсів для керівників гуртків закладів освіти Іванківського, Поліського, Бородянського районів і міста Василькова.

Зміст курсового навчання було спрямовано на розвиток професійної компетентності слухачів, поглиблення знань і вдосконалення набутих умінь з художньо-естетичного, еколого-натуралістичного, науково-технічного, військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, творчого са­мовдосконалення юного покоління засобами позашкільної освіти.

У ході звітної науково-практичної конференції слухачами було окреслено перспективи розвитку регіональних систем позашкільної освіти в умовах децентралізації та суспільних викликів; запропоновано шляхи модернізації змісту гурткової роботи в контексті освітніх змін і задоволення запитів здобувачів освіти; представлено сучасні технології, методи, форми організації освітньої діяльності дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти. Захист творчих проектів відбувся у формі  майстер-класів, під час яких було представлено авторські методичні системи і перспективний педагогічний досвід діяльності гуртків, творчих об’єднань за основними напрямами позашкільної освіти.

Слухачі курсів висловили подяку керівництву та науково-педагогічним працівникам інституту за високу якість проведення теоретичних і практичних занять, комфортні умови навчання, мотивацію їх до подальшої професійної діяльності та самоосвіти.