КОІПОПК

Лют 12 2018

Print this Запис

Завершився І етап підготовки тренерів, які готуватимуть вчителів майбутніх 1-х класів до роботи в умовах Нової української школи

09 лютого 2018 року на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» завершився І етап підготовки тренерів, які готуватимуть вчителів майбутніх 1-х класів до роботи в умовах Нової української школи.

Учасники ознайомилися з сучасними тенденціями розвитку початкової освіти та проектом нового Державного стандарту початкової загальної освіти та Модельною навчальною програмою а також основними механізмами функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання.

Майбутні тренери опанували новітні методики та техніки навчання дорослої аудиторії, ознайомились з технологіями розвитку критичного мислення, керованого навчання, креативного письма, інтегрованого підходу до навчання в рамках планування планування тематичного тижня, теорією множинного інтелекту, кооперативного навчання, особливостями організації Inquiry Based Learning, практиками Daily 5 та Daily 3, а також практикою «Ранкові зустрічі».

До початку ІІ етапу навчання майбутні тренери мають виконати серію практичних міжсесійних завдань, застосувавши опановані практики та технології в умовах загальноосвітнього закладу, що допоможе їм в майбутній тренерській діяльності.