КОІПОПК

Лют 11 2018

Print this Запис

Збірник практикоорієнтованих завдань з предметів природничоматематичного циклу

Збірник практикоорієнторваних завдань з предметів природничоматематичного циклу / – Біла Церква : КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» – 2018. 64 c. (Серія «Нова українська школа. Оновлена базова середня освіта»).